สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพังงา http://www.it.pntc.ac.th/ en รางวัล2565 http://www.it.pntc.ac.th/node/9 <span property="schema:name">รางวัล2565</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">wut</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-04-16T04:27:01+00:00">Sun, 04/16/2023 - 11:27</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p><img alt="โลห์ระยอง" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1d772a82-a898-4995-8848-1e7d84827949" height="307" src="/sites/default/files/inline-images/%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg" width="409" loading="lazy" /><img alt="ชนะเลิศระดับชาติ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d89e3cc9-d227-4111-aa64-c57b8e2c08d6" height="306" src="/sites/default/files/inline-images/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg" width="460" loading="lazy" /></p> <p>รางวัลชนะเลิศ 98.3 คะแนน มาตรฐานระดับเหรียญทอง  ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส.<br /> ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดระยอง ระดับชาติ<br /> นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน<br /> 1. นายสถาพร การสมาน<br /> 2.นายภัทรพล  พิทักษ์<br /><br /> ครูที่ปรึกษา<br /> นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย</p> <p><img alt="ชนะเลิศระดับภาค เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bd3920b8-3210-4239-adaf-f3af0095c30f" height="529" src="/sites/default/files/inline-images/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%282%29.jpg" width="705" loading="lazy" /></p> <p>รางวัลชนะเลิศ 97 คะแนน มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส.<br /> ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดชุมพร ระดับภาค <br /> นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน<br /> 1. นายสถาพร การสมาน<br /> 2.นายภัทรพล  พิทักษ์<br /><br /> ครูที่ปรึกษา<br /> นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย</p></div> Sun, 16 Apr 2023 04:27:01 +0000 wut 9 at http://www.it.pntc.ac.th รางวัล2564 http://www.it.pntc.ac.th/node/8 <span property="schema:name">รางวัล2564</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">wut</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-04-16T04:12:51+00:00">Sun, 04/16/2023 - 11:12</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p><img alt="ชนะเลิศระดับภาค ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8d679e7e-f542-4472-91e8-e6f2be49e2af" height="376" src="/sites/default/files/inline-images/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87.jpg" width="833" loading="lazy" /></p> <p>รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.<br /> ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดตรัง ระดับภาค</p> <p><img alt="ชนะเลิศระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์" data-entity-type="file" data-entity-uuid="dba85308-c539-4f73-8339-3e43b099ee5f" height="376" src="/sites/default/files/inline-images/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.jpg" width="831" loading="lazy" /></p> <p>รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.<br /> ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่ ระดับชาติ</p> <p>  </p> <p> </p></div> Sun, 16 Apr 2023 04:12:51 +0000 wut 8 at http://www.it.pntc.ac.th